Obecní knihovna Zlobice-Bojanovice
Naposledy aktualizováno: 03.04.2018 09:07:59

OBRÁZEK : ace.jpg

 

2017

 

OBRÁZEK : a1.jpg

Andersenova noc 2017 v bojanovské knihovně

V naší maličké knihovně, určené pro bojanovské a zlobické čtenáře, se v pátek, 31. 3. tohoto roku uskutečnila již sedmá Noc s Andersenem pro malé a mladé čtenáře. Akce je každoročně realizována na podporu dětského čtení a za účelem obeznámení malých čtenářů s chodem knihovny.
Letos se sešlo neuvěřitelných 17 dětských čtenářů a na pomoc jim přispěchalo 7 dospělých, včetně knihovnice. Knihovna je maličká a pojme jen omezený počet účastníků, s lítostí musíme opět oznámit, že proto se akce týká jen dětí, které knihovnu navštěvují a mají zde čtenářskou kartu.
OBRÁZEK : poh.jpgTradiční celostátní a evropská akce se v tomto roce nesla v duchu narození pana H. CH. Andersena a jeho pohádky „Císařovy nové šaty". Maskotem letošní noci se stal oblíbený Čtyřlístek – Fifinka, Pinďa, Mišpulín a Bobík. Z dalších možných témat jsme u nás v knihovně vybrali i Harryho Pottera. Malé děti vypravovaly, kreslily k daným tématům, luštily pohádkovou křížovku, starší děti těm malým předvedly ukázky z knih o Harrym Potterovi a jeho kamarádky Hermiony, pomáhaly těm malým také s výrobou malého jarního dárku. Také jsme si všichni poslechli vypravovanou pohádku o císařových nových šatech. Všichni se těšili na cestu za pokladem, kterou naše knihovna pořádá již několikátou Andersenovu noc. Na tmavé cestě jsme si svítili světýlky a odpovídali na pracně nalezené otázky k daným tématům. Nakonec jsme poklad našli, hlídal ho duch pana Andersena, který s dětmi promluvil, a když děti odpověděly na otázku, kdy se pan Andersen narodil, byl duch spokojen a poklad vydal. Každý malý čtenář dostal z pokladu hezký dárek a pohlednici – jako upomínku na letošní Andersenovu noc. Ještě se opékaly oblíbené špekáčky, všichni se dobře najedli a napili čaje. Po návratu do knihovny se děti mohly podívat na pohádku nebo si zahrát hry.
Protože v naší malé knihovně se nespí, kolem jedenácté hodiny večerní jsme se všichni vydali ke svým domovům.
Touto cestou knihovnice děkuje maminkám a členkám ZO ČSŽ za vydatnou pomoc a napečené dobroty pro děti.
A co teď? ...už se hezky budeme těšit na další ročník této oblíbené akce...

 

 Knihovnice A. Susová

 

2016

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA ZVONKŮ A ZVONEČKŮ V OBECNÍ KNIHOVNĚ
V době od 5. 12. do 19. 12. 2016 se v knihovně uskutečnila předvánoční výstavka zvonků a zvonečků, spojená s půjčováním knih, zejména knižních novinek. Výstavka byla otevřena vždy v pondělí a středu od 17.00 do 20.00 hodin – v půjčovní době knihovny. Výstavku navštívilo asi 30 návštěvníků, kteří, mohli shlédnout zvonečky vánoční, mosazné, keramické, papírové, krajkové, slaměné, porcelánové, skleněné a další. Zvonečky na výstavku byly zapůjčeny od členek ZO ČSŽ v obci i jiných dobrovolnic. Po 20. prosinci byly všechny exempláře navráceny majitelkám, aby zdobily jejich vánoční domovy.
Při výstavce zároveň knihovnice půjčovala svým čtenářům i návštěvníkům knihy jak z fondu Obecní knihovny, tak z fondu Knihovny Kroměřížska.

Knihovnice A. Susová

 

BESEDA NAD NOVÝMI KNIHAMI A TRADIČNÍ ADVENTNÍ VÁZÁNÍ VĚNCŮ V BOJANOVSKÉ KNIHOVNĚ

Dne 26. 11. 2016, těsně před první adventní nedělí se sešlo asi 15 žen a dětí v Obecní knihovně, aby se zde opět naladily vánoční atmosférou. Pod dohledem zkušené zahradnice a vazačky paní Voždové si zde všichni vyrobili své vánoční věnce a svícny na výzdobu svých domovů. Celá knihovna voněla skořicí a hřebíčkem, to proto, že se vazačky občerstvovaly výborným svařáčkem. Všichni si vzájemně pomáhali s vázáním i zdobením svých malých výtvorů, atmosféra byla výborná.
Knihovnice si pro své hosty připravila besedu nad novými knihami, které každoročně nakupuje závěrem roku z dotace Obecního úřadu. Stálé čtenářky, ale i nové tváře se tak seznámily s novou beletrií, historickými romány, naučnou literaturou – zejména z oblasti kuchařské, ale i s novými knihami pro děti.
Zdařilá akce proběhla ve spolupráci knihovny a ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice.

 

ZPRÁVA O ANDERSENOVĚ NOCI V KNIHOVNĚ V BOJANOVICÍCH

OBRÁZEK : mala.mor_.vila_.jpg DNE 1.4.2016 SE USKUTEČNIL JIŽ 16. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ A EVROPSKÉ AKCE „ANDERSENOVA NOC“. V NAŠÍ KNIHOVNĚ JSME SLAVILI ANDERSENOVO NAROZENÍ PO ŠESTÉ. SEZNÁMIT SE S KNIHOVNOU A KNIHAMI PŘIŠLO LETOS 18 DĚTÍ, Z TOHO 12 MALÝCH OD 5 DO 10 LET A 6 VĚTŠÍCH, MEZI 12-15. ROKEM. CELÁ LETOŠNÍ AKCE BYLA ZAMĚŘENA NA OSLAVU POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. JAK LONI, TAK LETOS, POMÁHALY VĚTŠÍ DĚTI PANÍ KNIHOVNICI STARAT SE O TY MALÉ DĚTI. VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ SE SEZNÁMILI S CHODEM KNIHOVNY I PŮJČOVÁNÍM KNIH. DOVĚDĚLI SE TAKÉ MNOHO O POHÁDKÁŘI PANU ANDERSENOVI A STARŠÍ DĚTI SI PŘIPRAVILY PRO MALÉ VÝTAH Z POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. DĚTI PAK KRESLILY VÝJEVY Z POHÁDKY, KTERÉ SI ZAPAMATOVALY. DĚTI SI TAKÉ VYROBILY KRABIČKY A OZDOBILY JE MOŘSKÝMI MOTIVY JAKO PAMÁTKU NA LETOŠNÍ NOC.

POTÉ SE VŠICHNI VYDALI NA CESTU ZA POKLADEM, BĚHEM KTERÉ HLEDALI UKRYTÉ ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE NOCI S ANDERSENEM I POHÁDKY „MALÁ MOŘSKÁ VÍLA“. KDYŽ BYLY VŠECHNY ÚKOLY SPLNĚNY, NAŠEL SE POKLAD – KAŽDÉ DÍTĚ SI NAŠLO SVŮJ DÁREK A SLADKOST. NA PRAVÉM OHNI BYLY PRO DĚTI PŘIPRAVENY LAHODNÉ ŠPEKÁČKY, JINAK SE VŠICHNI DOSYTILI SLADKOSTMI UPEČENÝMI OD MAMINEK, OSVĚŽILI SE ČAJEM A LIMONÁDOU.

POČASÍ NAŠÍ NOCI DOCELA PŘÁLO, BYLA SICE ZIMA, ALE NEPRŠELO A NAVEČER SE TAKÉ UKLIDNIL I SILNÝ VÍTR. PROTO VEČERNÍ PROCHÁZKA ZA POKLADEM A ŠPEKÁČKY BYLA PŘÍJEMNÁ.

PO NÁVRATU DO KNIHOVNY UŽ V POZDNÍCH HODINÁCH SE DĚTOBRÁZEK : 1.mal_.jpgI PODÍVALY NA KRESLENOU POHÁDKU O MALÉ MOŘSKÉ VÍLE ARIELE.

KOLEM 23.HODINY VEČERNÍ SE NAŠE LETOŠNÍ NOČNĚNÍ POMALIČKU UKONČILO / NEBOŤ JAK ZNÁMO, V NAŠÍ KNIHOVNĚ NEJSOU VYTVOŘENY PODMÍNKY PRO SPANÍ/.

DĚTI I DOSPĚLÍ BYLI SPOKOJENI A KNIHOVNICE UŽ SE TĚŠÍ NA DALŠÍ ROČNÍK TÉTO KRÁSNÉ AKCE NA PODPORU DĚTSKÉHO ČTENÍ.

 

Akce probíhá každoročně za finanční podpory ZO ČSŽ Zlobice-Bojanovice, zároveň tímto děkuji všem členkám Českého svazu žen a mým přítelkyním za organizační pomoc.

 

2015

 

ADVENTNÍ VÁZÁNÍ VĚNCŮ A SEZNÁMENÍ S KNIŽNÍMI NOVINKAMI

 

V pátek, dne 20.11.2015 proběhl již třetí Adventní večírek spojený s vázáním vánočních věnců a svícnů. V knihovně se sešlo asi 15 žen a některé děti. Všichni společně naslouchali radám naší lektorky a uznávané zahradnice paní Voždové, která na naše práce dohlížela, pomáhala a radila. Při práci se všichni občerstvovali chlebíčkami a trubičkami, popíjel se čaj a káva a svařené víno.

Ačkoli nálada těchto dnů byla velmi nepříznivě ovlivněna teroristickými útoky v Paříži, na které jsme vzpomněli, s vidinou lepších dnů si všichni připili na klidné a šťastné Vánoce.

Na závěr hezkého večera seznámila knihovnice všechny přítomné s novými knihami, které zakoupila v závěru roku 2015 do fondu Obecní knihovny. Jednalo se o dvacet knih z oblasti beletrie – hlavně aktuální romány pro ženy, několik knižních novinek pro mládež, naučná literatura, povinná četba pro střední školy.

Vystavené vyrobené vánoční věnce byly nafoceny a zaslány na ukázku do místního čtvrtletníku Zloboj.

Alena Susová - knihovnice

 

BESEDA KE 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KNIHOVNY V BOJANOVICÍCH

 

V pátek, dne 6.11.2015 připravila knihovnice pro své čtenáře, internetové návštěvníky a všechny spoluobčany, besedu ke 130. výročí založení knihovny v Bojanovicích. Toto výročí knihovnice spojila se svým 28. rokem působení v již zmíněné knihovně.

Návštěvníci, kterých se na besedě sešlo třicet /i s účinkujícími dětmi/ se tedy dověděli něco z historie knihovny, poté knihovnice začala vzpomínat na 28 let své činnosti. Besedovníci mohli srovnávat stav knižního fondu dříve a dnes, interiér knihovny dříve a dnes, počet čtenářů a návštěvníku knihovny dříve a dnes, byli obeznámeni se statistickými údaji, se změnami v metodické činnosti. Nebylo opomenuto ani zavedení počítače a internetu do knihovny a další zajímavosti.

Čtené slovo knihovnice obohatilo přednesové vystoupení dvou malých chlapců /Vojtíšek Libenský a Filípek Zapletal/ a také krásný zpěv Markétky Brablíkové /taktéž rodačky z Bojanovic/. Malou scénku z oblíbené Andersenovy noci předvedla bojanovská děvčata- Eliška, Anička a Katka. Vrcholem besedování se stala umělecká netradiční četba z úst Mgr. Romany Blažkové z Divadelního spolku Kroměříž.

Všichni zúčastnění se mohli občerstvit upečenými sladkými dobrotami, svařákem a zázvorovým čajem, které pro ně připravily členky ZO ČSŽ /za finanční pomoci organizace tato akce vznikla/

 

Alena Susová - knihovnice 

 

ZPRÁVA O ANDERSENOVĚ NOCI 2015

V pátek, dne 27.3.2015 proběhla v naší Obecní knihovně v Bojanovicích v pořadí již pátá Andersenova noc / v rámci naší republiky proběhl již 15 ročník/. Letos se organizátoři rozhodli provést akci formou „ starší děti se starají o malé“. V knihovně se sešlo 10 dětí ve věku 4 – 7 let a 5 dětí ve věku 12,13 let. Starší děti si připravily společně s paní knihovnicí program pro malé děti. Malošci se na začátku akce dověděli vše možné o panu Andersenovi, proč vlastně probíhá Andersenova noc, v životopise spisovatele se seznámili s životem a dílem pohádkáře, starší děti názorně ukázaly malým dětem obrázky z pohádek Andersena, předvedli rozhovor novinářů s panem Andersenem. Byla jim také odvyprávěna Andersenova pohádka KŘESADLO. Poté malé děti vyráběly výrobky spojené s příchodem jara, kreslily zážitky spojené s knihovnou, starší děti jim opět pomáhaly.

OBRÁZEK : noc.3_.2015_.jpg

 

V dalším čase se malé děti vypravily hledat poklad, kterého se celý večer nemohly dočkat. Správně odpověděly na otázky přichystané při cestě za pokladem a poklad skutečně našly u jedné chatky, kde hořel oheň a byla tam připravena večeře ve formě párečků a čaje. Poklad obsahoval drobnosti a dárečky spojené s Andersenovou nocí a samozřejmě sladkosti. Po této veliké cestě se celá parta vrátila opět do knihovny, kde nastalo večerní čtení a videopohádka / vázající se k výročí spisovatele Jana Drdy/. Jako již tradičně, v naší knihovně bohužel nejsou vytvořeny podmínky pro spaní, proto v pozdních večerních hodinách, až malé děti přemohla únava, byla naše pátá Andersenova noc ukončena. Zdá se, že ke spokojenosti všech.

OBRÁZEK : noc_s_an.2015_.jpg 

Na akci se podílela Obecní knihovna ve spolupráci s místní ZO ČSŽ, která akci každý rok sponzoruje finančně i organizačně. Děkuji touto cestou všem „tetám“, které mi pomohly při organizaci a samotné realizaci Andersenovy noci. A také za napečené dobroty. Už teď se těším na další ročník této krásné akce, která rozvíjí u dětí zájem o četbu.

 

Alena Susová - knihovnice

 

 

2014

 

OBRÁZEK : bj.jpg

 

Zpráva o Andersenově noci


OBRÁZEK : noc31.jpg

V pátek, dne 4.4.2014 proběhla v naší knihovně Bojanovice v pořadí již čtvrtá Andersenova noc.

Přesně v 18 hodin přivítala paní knihovnice svých 14 svěřenců ve věku od šesti do třinácti let. Malá beseda dětským účastníkům otevřela význam Andersenovy noci, přiblížila provoz obecní knihovny. Pak jsme dlouze rozprávěli o velkém pohádkáři H.CH.Andersenovi, děti se dověděly spoustu zajímavostí z jeho života. Přiblížili jsme si také výročí spisovatele Eduarda Petišky a ukázali si jeho knihy, některé ilustrované Helenou Zmatlíkovou. Děti poté paní knihovnici vyprávěly, kterou knihu právě čtou nebo četli a co se jim na nich líbilo. Paní knihovnici velmi překvapilo, že děti mají zájem o četbu i povídání. V průběhu večera jsme také přečetli tři Andersenovy pohádky a děti měly velký zájem si je poslechnout.

Bavili jsme se také vyráběním papírových karafiátů a velikonočních zajíčků. Pro děti byla připravena velká cesta za POKLADEM, na které musely odpovídat na otázky týkající se spisovatele Andersena. Poklad byl objeven a byly v něm samé dobroty a dárkové předměty, mezi nimi i krásné pohlednice letošního 14. ročníku Andersenovy noci. Děti si potom pochutnaly na opečených špekáčcích. Procházkou jsme se vrátili do knihovny, kde probíhal další večerní program, kreslení, hraní pexesa, četba.

 

OBRÁZEK : noc11.jpg

 

Ve 23 hodin jsme se vzájemně doprovodili v Bojanovicích a rodiče si přijeli pro děti ze Zlobic.

V naší knihovně bohužel není možnost přespání, proto děti prožívají Andersenovu noc jen do pozdních nočních hodin.

Na letošní zdařilé akci se podílela Obecní knihovna společně se členkami ZO ČSŽ.

A proč se letos tahle noc tak vydařila? Asi že nám přály samé „čtverky a čtrnáctky“.

Posuďte sami: 4.4.2014, 14. ročník, 4. ročník v Bojanovicích, 14 účastníků….

 

Na další ročník této krásné akce se těší knihovnice Alena Susová!!!

AS

2013

 

PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK SPOJENÝ S VÁZÁNÍM ADVENTNÍCH VĚNCŮ

 

V pátek, 22. listopadu 2013 se v knihovně sešly ženy a dívky ze ZO ČSŽ i jejich přítelkyně, aby zde již tradičně jako již dva roky zpět, vyrobily adventní věnce a svícny na vánoční výzdobu svých domovů. Novinky z této oblasti tvorby nám opět dokonale předvedla paní Ivana Voždová. Účastnic večírku se sešlo tolik, že knihovna praskala ve švech. Předvánoční atmosféru doplňovalo občerstvení v podobě vánočního svařáku a napečených dobrot, které si ženy samotné přinesly. Na závěr večírku připravila pro ženy knihovnice malou besedu nad knihami našich současných autorek – Simony Monyové a Barbary Nesvadbové, jejichž knihy jsou v obecní knihovně k dispozici. 

Večírek se vydařil po všech stránkách. Popovídaly jsme si, připravily si adventní věnce a tak nějak se naladily na ten rušný předvánoční čas, který je pro ženy symbolem shonu a příprav, vaření, pečení a uklízení. Ale všechny se na to vždycky stejně těšíme. 

Proto mi dovolte za všechny ženy ze ZO ČSŽ popřát všem našim spoluobčanům krásné a klidné Vánoce a co nejlepší vstup do roku 2014!

 AS

 


OBRÁZEK : banner-2013.jpg

 

 

V pátek, dne  5.4.2013 pro­běhla v naší knihovně v pořadí již třetí ANDERSENOVA NOC.

Tato celoevropská akce, která má své kořeny v Dánsku, kde se narodil významný pohádkář H. CH: Andersen, je zaměřena na rozvoj četby u dětí.

V naší knihovně se letos sešlo 14 dětí ve věku 10 – 12 let. V knihovně je uvítala paní knihovnice Alena Susová, která děti seznámila s chodem knihovny, vysvětlila jim, jak se do knihovny přihlásit a půjčovat knihy. Pověděli jsme si také něco o knihách, o jejich skladování a dobrém zacházení s nimi a shlédli jsme také film o výrobě knihy.

Letošní ročník Andersenovy noci byl zaměřen na ilustrátorku dětských knih Helenu Zmatlíkovou  –  vyprávěli jsme si tedy i o ní, ukazovali jsme si její ilustrace v dětských knihách. Pověděli jsme si formou hrané scénky životopis H. CH. Andersena. Přečetli jsme si také jeho pohádku „Křesadlo“.

Mimo „knihovnické a čtenářské“ věci jsme vyráběli obrázek 3D, kreslili jsme, pustili si pohádku.

Večer jsme se prošli po zasněžené vesnici, svítili světýlky a baterkami.

Letošní Andersenova noc byla ojedinělá tím, že i 5. dubna jsme se mohli koulovat.

Nezapomnělo se ani na občerstvení – čaj, párky, cukrovinky.

Zábava i četba byla veselá, a tak nám čas do 23.00 hodin rychle uběhl a děti se musely rozejít do svých domovů, neboť naše knihovna nemá vytvořeny podmínky na přespání. Ale i tak se tato akce pro děti opět vydařila a děti si odnesly zajímavé poznatky a zážitky.

Akci sponzoruje Základní organizace ČSŽ Zlobice-Bojanovice.

AS


 

Dne 15.3.2013 proběhla v Obecní knihovně beseda paní Zdeny Trávníčkové na téma „NA TÉ NAŠÉ HANÉ“. Občané, kteří besedu navštívili se dověděli něco z  historie hanáckého folklóru, krojích a zvycích. Beseda byla provázena promítáním obrazového materiálu a videomateriálu.

 AS

 


2012


 OBRÁZEK : noc_s_and._.jpg


Noc s Andersenem


Dne 30.března 2012 se uskutečnila v pořadí 12. akce k podpoře dětského čtení, která probíhá současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Slovinska i Polska.

V naší obecní knihovně se malí čtenáři letos zúčastnili již 2. ročníku. Probíhalo: čtení, divadélko, vyráběníčko, papáníčko, pozorování hvězd a hledání pokladu.


Zdroj: ZloBoj-duben 2012

 


2011

 

 

OBRÁZEK : noc2.jpg

 

 

Noc s Andersenem

 

Letos poprvé se v obecní knihovně uskutečnilo setkání malých čtenářů.

 

K Mezinárodnímu dni dětské knihy připravila obecní knihovna Zlobice-Bojanovice společně s ZO ČSZ večerní čtení pohádek, soutěžení a vyrábění.

 

1. dubna 2011 se malí čtenáři z Bojanovic a Zlobic sešli v naší knihovně, aby odstartovali novou tradici „Noc s Andersenem“.  Všichni jsme se seznámili s dílem H. Ch. Andersena, oslavili 100. výročí narození Václava Čtvrtka a prohlédli si knihy těchto autorů. Paní knihovnice Alena Susová malé čtenáře seznámila s chodem knihovny a přečetla pohádku vybranou dětmi. I děti si přečetly pohádku „O princezně na hrášku“, kterou zpracoval Miloš Nesvadba do obrázkové podoby. Po internetu jsme se připojili ke všem knihovnám v ČR i v zahraničí, které se účastnili tohoto projektu.  Dále si děti s tetou Simonou vyrobily záložky, veselé obrázky pohádkových postaviček a domů si odnesly jarní hrníček. Také jsme si mimo jiné pochutnali na opečených klobáskách, špekáčcích a bábovce. Ve večerních hodinách se všichni zúčastnění zapojili do noční hry a za správné rozluštění nelehké šifry byli sladce odměněni. Na památku si šikulové a šikulky odnesli krásné originály pohlednic vytištěných jen ku příležitosti této „Noci s Andersenem“. Poté jsme se spokojeně rozešli a rozvezli ve 23.00 hodin. Setkání letos proběhlo bez přenocování, ale příští rok…Wink !!!


 

Na všechny malé čtenáře se těší teta Simona a do knihovny je zve paní knihovnice Alena Susová!!!


 

http://www.nocsandersenem.cz

 

V pořadí jedenáctou akci k podpoře dětského čtenářství pořádal Klub dětských knihoven SKIP ČR

 

http://www.futuranp.eu/kdk/

 

Zdroj: ZloBoj-duben 2011


18.11.2011 – V pátek proběhla v obecní knihovně akce ve spolupráci s místním Svazem žen. Jednalo se předvánoční večírek spojený s vázáním adventních věnců a četbou vánoční poezie. Akce se zúčastnilo 20 žen, které se přišly do knihovny vánočně naladit a zapomenout na všední shon. Za pomoci zkušené zahradnice(dlou­holeté členky ČSŽ) si téměř každá přítomná žena uvázala a ozdobila svůj adventní věnec. Poté následoval odpočinek spojený s pitím výborného čaje a kávy, při kterém jsme předčítaly vánoční verše K. J. Erbena a jiných českých autorů. Díky počítačové technice náš večer provázely i koledy a vánoční písně Karla Gotta. Celý večer v knihovně byl velmi zdařilý.
 

 


 2010


4.9. 2010 - Obecní knihovnu navštívila skupina žákyň ZUŠ Kroměříž-literárně dramatického oboru, které přijely do Bojanovic hostovat se svým divadelním pohádkovým představením „Bubáci“ ku příležitosti tradičních bajanovských hodů. Paní Alena Susová – knihovnice seznámila návštěvníky s chodem a uspořádáním knihovny. Děvčata si se zájmem prohlédla knihovní fond. O některých dílech, zejména týkajících se povinné četby spolu s knihovnicí pohovořila.


12. 12. 2010 - Již po několikáté proběhla v naší knihovně beseda „Nad kronikou obce“, kterou pro čtenáře a občany vždy připravuje kronikářka paní Zdena Trávníčková. Letošní setkání se neslo v duchu 125. výročí otevření místní knihovny a 25 letého působení paní Aleny Susové jako knihovnice. Návštěvníci besedy byli seznámeni s historií knihovny a jejími knihovníky. Beseda byla obohacena promítáním diapozitivů.

 
Proces zabral 0.0056 sekund času a 0.82MB paměti.