Obecní knihovna Zlobice-Bojanovice
Naposledy aktualizováno: 03.04.2018 09:07:59

OBRÁZEK : hist.jpg

 

Čtenářský spolek


 

OBRÁZEK : zp.gifakladatelem čtenářského spolku a knihovny ve Zlobicích byl v roce 1881 Josef Řezáč ze Zlobic. Spolek měl 24 členů. Smyslem spolku bylo podněcovat národní uvědomění a podporovat vzdělanost venkova. V Bojanovicích byla roku 1904 založena Občanská beseda. Tento spolek, do něhož vstoupilo 27 občanů převzal do péče obecní Cyrilo-Metodějskou knihovnu založenou roku 1885. Spolek byl v roku 1910 změněn v odbor Národní Jednoty v Olomouci. U zrodu obou spolků stál pan učitel Josef Navrátil z Bojanovic. Po 1. světové válce na základě ustanovení o obecních knihovnách darovaly spolky knihovny do správy obce.

 

Knihovny


 

OBRÁZEK : op.gif pokrokovém smýšlení vzdělanosti občanů a jejich touze po poznání svědčí i historie Cyrilo-Metodějské knihovny vybudované v roce 1885 v Bojanovicích. Tuto knihovnu převzal k užívání spolek Občanská beseda založený v roce 1904. Spolek byl v roce 1910 změněn v odbor Národní Jednoty v Olomouci. U zrodu obou spolků a jejich aktivní činnosti byl pan učitel zlobické školy Josef Navrátil bydlící v Bojanovicích. Po 1. sv. válce knihovnu se svolením Národní Jednoty v Olomouci převzala k užívání obec Bojanovice. Knihovna v té době měla 160 svazků. Do roku 1949 byla knihovnicí paní Františka Pavlíčková. Jako výraz uznání za práci pro zvýšení kulturní úrovně občanstva se jí dostalo ocenění Zemskou osvětovou radou v Brně. Knihovnu si do současné podoby bojanovštíobčané vystavěli v 70. letech minulého století. Prostorné knihovny je využíváno pro různé aktivity. Práci knihovníka se velmi obětavě věnoval v minulých letech pan Ladislav Ondra. Nejen že knihy půjčoval, ale také pracoval s dětmi na nácviku kulturních programů. V této činnosti dále pokračovala Zdeňka Trávníčková, která knihovnu převzala v 80. letech min. stol. Živá jsou v paměti občanů vystoupení dětí při tradičních oslavách MDŽ v obci. Dalším pokračovatelem kulturního dění a knihovnické práce je v posledních letech paní Alena Susová. Ke konci roku 1999 činil knihovní fond 3423 svazků, evidovaných bylo 55 čtenářů a z toho třetinu tvořily děti a mládež. Registrace čtenářů a půjčování knih bylo zdarma. O údržbu knihovny se starala obec, což platí i v současné době.

 


 

OBRÁZEK : kp.gifnihovna ve Zlobicích vznikla jako veřejně prospěšné zařízení pro občany za první republiky. V té době, kdy rozhlas a televize nebyl běžnou věcí jako dnes, byla veřejná knihovna nedílnou součástí ve vzdělávání občanů. V roce 1957 měla knihovna 500 svazků a knihovníkem byl pan Alois Pochylý. Mnohem starší však byla žákovská a učitelská knihovna zřízená při zlobické škole roku 1891. Knihovna ve Zlobicích byla umístěna v přízemí místní fary. Dlouhá léta se o knihovnu vzorně staral pan Čestmír Řezníček. V té době bylo v knihovně 900 svazků. V roce 1999 měla jen 14 čtenářů. Díky nepříliš vhodnému umístění, malému počtu svazků a v neposlední řadě i malému počtu čtenářů se obec rozhodla knihovnu ve Zlobicích zrušit.V roce 2003 byla Obecní knihovna ve Zlobicích zrušena a její knihovní fond převeden do knihovny v Bojanovicích.

 

Vypsáno z publikace: Z obecních kronik. Zlobice-Bojanovice

 

OBRÁZEK : z_obecnich_kronik1.jpg

Žemlík, Ladislav, 1922-. Z obecních kronik : při příležitosti 100. výročí Cyrilo-Metodějského kostela ve Zlobicích a vysvěcení obecního praporu v roce 2000. [Ladislav Žemlík, Zdeňka Trávníčková, Zdeňka Hrušková]. Vyd. 1. Zlobice : Obec Zlobice, 2000. 102 s. ISBN 80-239-4403-7.

 

Vybráno z katalogu Knihovny Kroměřížska www.knihkm.cz


 
Proces zabral 0.0052 sekund času a 0.71MB paměti.