Obecní knihovna Zlobice-Bojanovice
Naposledy aktualizováno: 03.04.2018 09:07:59

OBRÁZEK : o_knih.jpg

 

Zřizovatelem knihovny je obec Zlobice-Bojanovice.

Knihovna se nachází vedle obchodu č.p.7 v Bojanovicích.

 

OBRÁZEK : web.gifVýpůjční doba:

Pondělí: 17.00 - 20.00 hod.

Středa: 17.00 - 20.00 hod.

 

knihovna.bojanovice@seznam.cz

 

Dlouholetou knihovnicí je paní Alena Susová. V současné době je v knihovním fondu 3096 sv. Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr populárně naučné literatury pro dospělé a děti, moderní romány pro ženy i muže, detektivní příběhy, beletrii pro mládež, pohádky a říkadla pro naše nejmenší. Knihovní fond se každým rokem rozrůstá nákupem nových knih, které jsou nakupovány z prostředků obce a pečlivě je vybírá paní knihovnice.

V roce 2002 se knihovna zaregistrovala na Ministerstvu kultury České republiky a byla podepsána zřizovací listina Obecní knihovny v Bojanovicích. Tím započala spolupráce s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pomáhají pracovníci Knihovny Kroměřížska  s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu, zpracovávají nově nakoupené knihy a dary od čtenářů. Přeznačili a přebalili celý knihovní fond v roce 2009. Dále Knihovna Kroměřížska poskytuje 2x do roka výměnné soubory knih, které jsou žánrově velmi pestré a obohacují fond knihovny o současnou - vesměs novější, jak českou tak i světovou literaturu.

Knihovna má elektronicky zkatalogizova­ný knihovní fond v systému AKS Clavius REKS, díky kterému je možno vyhledávat všechny knihy z fondu knihovny (včetně knih zapůjčených výměnných souborů Knihovnou Kroměřížska) v on-line katalogu. Je také součástí souborného katalogu knihoven Kroměřížska.

(Nápověda k vyhledávání v on-line katalogu)

Knihovna byla vybavená počítačovou sestavou. Na základě Projektu internetizace knihoven poskytuje i přístup ke službám sítě Internet. Tato služba je poskytována zdarma. Přístup k Internetu je možný ve výpůjční dobu.

(Pokyny pro využívání výpočtní techniky v knihovně)

Knihovna má kromě výpůjčních a informačních služeb široké využití. Probíhají zde různé knihovnické akce nejen pro čtenáře, ale i širokou veřejnost. Dále je využívána divadelním spolkem. V době voleb se promění ve volební místnost.

MZ


 Vybraná regionální literatura z katalogu Knihovny Kroměřížska

 

OBRÁZEK : znak_zlobice.jpg

 

Zlobice

Bojanovice

 

 


 Knihovna v číslech

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Registrovaných čtenářů 34 40 46 46 51 54 54
Návštěvníků celkem 777 631 773 762 834 847 866
Výpůjček celkem 985 1096 1158 1293 1300 1521 1486
 
Proces zabral 0.0052 sekund času a 0.72MB paměti.